Dagens og ukas bilder

Ukas bilder (forige uke)

Hadde tid til å lage dette innlegget.
Bilde:


Hannah Montana bilde:


Personelige bilder:
 
 
   (?)

Med fans:
          

Peacetegn:


Random bilde:
  

Redigert bilde:


Øyne bilde:


Vanelig bilde:


Fotoshoot bilde:
   

På den rødeløperen:
         

Konsert bilde:
     

Musikkvideo:


Da miley var yngre:
   

Svart hvit bilde:
  

Noe Miley har sakt/skrevet/sunget:


Miley support bilde:


Iconer:
    

Blad:
  

Favoritt bilde:


Søteste bilde:


Nyeste bilde i bildemappa mi:
     

Eldste:
         

flere bilder i et bilde:


Fra HM serien:
  

Vanelige bilder:
        

VS:

Ukas bilder (forige uke)

Bilde:


HM bilde:


Personelige bilder:
    

Med fans:
  

Peace tegn:


Random bilde:
 

Genialt bilde:


Redigert bilde:


Øye bilde:


Vanelige bilde:


Fotoshoot bilder:
   

På den røde løperen:
       

Konsert bilde:
       

Musikkvideo:
  

Fra en video:


Da Miley var yngre:
  

Svart hvit bilder:
   

Noe Miley har sakt/sunget/skrevet:


Miley support bilde:


Iconer:
    

Blader:


Favoritt bilde:


Søteste bilde:


Rareste:
 

Nyeste bilder i bildemappa mi:
    

Eldste bilde:
        

Flere bilder i et bilde:


Fra HM serien:
    

Med familien:


Vanelige bilder:
    

VS:

Ukas bilder (forige uke)

Bilde:
    

hannah Montana bilde:


Personelige bilder:
          

Med fans:
       

Barnebilder:
  

Med en annen kjendis:


Peace tegn:


Random bilde:


Genialt bilde:


Redigert bilde:


Øye bilde:


Vanelig bilde:


Fotoshoot bilder:
 
 
 
        

På den røde løperen:
 

Konsert bilde:
       

Fra en video:
 

Da Miley var yngre:
  

Svart hvit bilder:
   

 musikkvideo;


Noe Miley har sakt/sunget/skrevet:


Miley support bilde:


Iconer:
    

Blader:
   

Favoritt bilde:


Søtt bilde:


Nyeste bilder:
         

Eldste bilder:
           

Flere bilder i et bilde:
 

Fra hm serien:
     

Vanelige bilder:
   

VS:

Ukas bilder (forige uke)

Bilde:


Hannah Montana bilde:


personelig bilde:
 

Med fans:
     
 
    

med en annen kjendis:


Peace tegn:


Random bilde:

hehe..

Likhet bilde:


Redigert bilde:


Øye bilde:


Vanelig bilde:


Fotoshootbilde:
  

På den rødeløperen:Konsertbilder:
    

Fra en musikkvideo:


Da miley var yngre:


Svart hvit bilde:
 

Noe Miley har sakt/sunget/skrevet:


Miley support:


Iconer:
    

Blader:


Favoritt bilde:


Søtt bilde:


Morsomt bilde:


Nyeste bilder i bildemappa mi:
  

Gamleste bilde:
     

Flere bilder i et bilde:
 

Vanelige bilder:
     

Ukas bilder (forige uke)

Sorry for at jeg ikke har blogget siden fredag i forige uke, hehe!
Bilde:
    

Hannah Montana bilde:


Personelig bilde:
  

Med en fan:
   

Med noen i familien:


Med en annen kjendis:


Peace tegn:


Random bilde:


Plakat bilde:


Likhet bilde:


Redigert bilde:


Øyne bilde:


Vanelig bilde:


Fotoshoot bilde:


På den røde løperen:


Konsert bilder:
   

Fra en musikkvideo:


Da Miley var yngre:
 

Svart hvit bilde:


Noe Miley har sakt/sunget/skrevet:


Miley support:


Iconer:
    

Blader:
 

Favoritt bilde:


Søtt bilde:


Morsomt bilde:
 

Hvor er Miley?


Nyeste bilde i bildemappa mi:
    

Eldste bilde i bildemappa mi:
        

Genialt bilde:


Flere bilder i et bilde:
  

vanelige bilder:
      

VS:

Ukas bilder (forige uke)

Hehe, dette innlegget kommer alltid så seint..
Bilde:


Hannah Montana bilde:


Personelige bilder:


Med fans:
   

Med noen i familien:


Med en annen kjendis:


Peace teng:


Random bilde:


Redigert bilde:


vanelig bilde:


Fotoshoot bilder:
  

På den røde løperen:


Konsert bilder:
   

Fra hannah serien:
 

Svart hvit bilde:
 

Fra en musikkvideo:
 

Da Miley var yngre:
   

Noe Miley har skrevet, sagt eller sunget:

Iconer:
    <

Blad:
 

Favoritt bilde:Søteste bilde:


Nyeste bilde i bildemappen:
    

Eldste bilder i bildemappen:
     

Genialt bilde:


Flere bilder i et bilde:
    

Vanelig bilde:
     
VS:

Ukas bilder (forrige)

Bilde:Hannah Montana bilde:Personelige bilder:
          

Med fans:

        

Med en i familien:Med en annen kjendis:Peace tegn:

Random bilde:
Redigert bilde:Fotoshoot bilde:

  

På den rødeløperen:

 

Fra hannah serien:

    

Fra en musikkvideo:

  

Fra en video:

 

Miley yngre:Konsert bilde:
   

Noe Miley har sakt/skrevet/sunget:Iconer:

    

Blad:

  

Favoritt bilde:Søteste bilde:Nyeste bilde:

  
 

Eldste bilder:
    

Genialt bilde:Med Nate:

Svart hvit bilde:

     

Flere bilder i et bilde:

 

Fra Miley World:

     

Fra en side fra et blad:Vanelig bilde:

    
 

Jeg har bilde dilla, ok?

 

Ukas bilder (forrige)

Bilde:Hannah Montana bilde:Personelige bilder:

              

Med noen andre i familien:Med en annen i familien:Peace tegn:

 

Miam:

 

Redigert bilde:Fotoshoot bilde:

 

Fra hannah motana serien:

                  

Fra en musikkvideo:Fra en video:

  

Miley yngre:

Konsert bilder:

   

På den røde løperen:Support bilde:Noe Miley har sakt/skrevet/sunget:Iconer:

    

Blad:

 

Favoritt bilde:Søtt bilde:Morsomt bilde:Nyeste bilder:

  

Eldste bilder:

   

Genialt bilde:Svart hvit bilde:Flere bilder i et bilde:

 

Produkt:

              

Vanelig bilde:
      

Ukas bilder (forrige uke)

Bilde:Hannah Montana bilde:


Personelig bilde:
         

Med fans:

  
viser tatoo'en!:)

Med noen i familien:Med en annen kjendis:

Peace tegn:


Redigert bilde:Fotoshoot bilde: Fra hannah montana serien:

     

Fra en musikkvideo:Fra en video:

 
Husker ikke hva det heter igjen, haha!

Konsert bilde:
  

Support bilde:Noe Miley har sakt/sunget/skrevet:

 

Iconer:

    

Layout/blend:

 

Blad:

Favoritt bilde:


Søtt bilde:


Morsomt bilde:


Nyeste bilde:

  

Eldtste:

  

Geniale bilde:


Flere bilder i et bilde:Svart hvit bilde:


Produkt:

 

Vanelig bilde:

   

Ukas bilder

Bilde:


Hannah Montana:


Personelige bilde:

Jeg er ikke sikker på hvor mye ekte dette bilde er...
       

Med fans:
     

Med noen i familien:


Med en annen kjendis:


Miam:

Det er foresten offisielt nå at Miley og Liam er sammen igjen!

Peace tegn:


redigert bilde:


Fotoshoot bilde:
 

Fra hannah serien:


Fra en musikkvideo:
 

Konsert bilde:
 

Support bilde:


Iconer.
    

Blader:


Favoritt bilde:


Søte bilde:


Morsomt bilde:


Merkelig bilde:


Nyeste bilde:
  

Eldste bilde:
  

Flere bilder i et bilde:


Vanelig bilde:

Ukas bilder!

For forige uke altså!
Bilde:

Bare digger dette bilde!!

Hannah Montana bilde:


Personelige bilde;
  

Med fans:
  
 
 
Ikke akkurat med Miley...


Med noen i familien:


Med en annen kjendis:


Miam</3:


Peace tegn:


Redigert bilde:


Svart hvit bilde:


Fotoshoot bilde:
 

Fra hannah serien:


Fra en film:


Fra en musikkvideo:


Bare en farge på bilde:


Konsert bilde:
  

Support bilde:


Noe hun har sakt/sunget /skrevet:


Iconer:
    

Blader:

3 av 4 har miley vært på forsiden de siste gangene!

Favoritt bilde:


Søtt bilde:


Morsomste bilde:


Nyeste bilder:
  

Eldste bilde:
  

Flere bilder i et bilde:


Produkt:
  


Vanelig bilde:

ehe...

Ukas bilder!

Bilde:


Hannah Montana bilde:


Personelige bilder:


Med en fan:
  

Med noen i familien:


Med en annen kjendis:


Miam </3:


Pace tegn:


Redigert bilde:


Svart hvit bilde:


Fotoshoot bilde:


Fra Hannah serien:


Fra en film:


Fra en musikkvideo:


Konsert bilde:
 

Support bilde:


Noe Miley har sakt/skrevet/sunget:


Forandring bilde:


iconer:
    

Layouts/blends:
  

Blader:
   
 

Favoritt bilde:


Søteste bilde:


Morsomste bilde:


Eldste bilde:
 

Nyeste bilde:
 

Flere bilder i et bilde:


Produkt:
               
Fra walmart!

  
 
TLS dvd'en!

Vanelig bilde:


Hva tenker hun på?

Ukas bilder - for forige uke!

Ikke fått lagt ut innlegget for ukas bilder enda..
Bilder:


Hannah Montana bilde:


Personelig bilde:
   
 
  
 
 

Med noen i familien:


Med en annen kjendis:


Med en fan:


Med Liam:


Peace tegn:


Redigert bilde:


Svart hvit bilde:


En farge i bilde:


Fotoshoot bilde:


Yngre bilde:


Fra hannah serien:
      

Fra en film:
  

Fra en musikkvideo:
   

Konsert bilde:
 

Support bilde:


Noe Miley har sakt/sunget:


Forandring bilde:
 

Iconer:
    

Layouts:
       

Blader:
   
  

Favoritt bilde:


Søteste bilde:


Merkelig bilde:


Morsomste bilde:


Eldste bilde:
  

Nyeste:
 
 

Flere bilder i et bilde:


Greie:


Vanelig bilde:


Hva tenker hun på?

Ukas bilder!

Bilde:


Hannah Montana bilde:


Med fans:
                

Personelige:
          

Med Liam:


Med en annen kjendis:


Peace bilde:
 

Redigert bilde:


Svart hvit bilde:
 

Bare en farge i bilde:


Fotoshoot bilde:


Fra hannah serien:
    

Fra en film:


Fra en musikkvideo:
  

Konsert bilde:


Support bilde:


Forandring bilde:


Icon:


Noe Miley har sakt/skrevet/sunget:


Blader:
  


Favoritt bilde:


Søtt bilde:


Merkelig bilde:


Morsomt bilde:


Eldste bilde:
 


Nyeste:
 


Flere bilder i et bilde:


Greie:
 

Hva tenker hun på?


btw, siste ukas bilder så hadde jeg bilde av nick og Miley som merkelig bilde, det var merkelig fordi det var redigert, de står egentlig ikke ved siden av hverandre der...

Ukas bilder!

Bilde:


Hannah Montana bilde:


Med fans:
              

Personelige bilder:

Personelig og personelig...


Med Liam:


Peace bilde:


Med en annen kjendis:


Redigert bilde:


Fotoshoot bilde:
  

Konsert bilde:


Support bilde:


Forandring bilde:


Icon:


Noe Miley har sakt/skrevet:


Blader:
  
 

Favoritt bilde:


Søtt bilde:


Merkelig bilde:


Svart hvit bilde:


Fargerike bilde:


Morsomt bilde:


Eldste bilde:


Nyeste bilde:


Flere bilder i et bilde:


Greie:


Film bilde:


Hva tenker Miley på her;

Ukas bilder!

Sorry for lite blogging i dag, jeg veit ikke helt hvordan uka blir, siden jeg får besøk noen dager, men jeg kan prøve å blogge så mye jeg kan, om vi sitter litt på dataen.¨
Bilde:


Hannah Montana bilde:


Med fans:
   
  

Personelige bilder:
         

Med Liam:
 

Peace bilde:


Med en annen kjendis:


Redigert bilde:
 

Fotoshoot bilde:

Hun holder den på en annerledes måte...

Konsert bilde:
 

"support" bilde:


Forandring bilde:


Iconer:
         

"Virkelighet" bilde:


Noe Miley har sakt skrevet:


Blader:
 
 
I Yeah bladet er det både miley på forsiden, plakat og det følger med "kort" av hun!!

Favoritt bilde:


Søtt bilde:


Merkelig bilde:


Svart hvit bilde:


Fargerikt bilde:


Morsome bilde:
 
hehe <3

Gamleste bilde:
 

Nyeste bilde:


Flere bilder i et bilde:


Greie:


Film bilde:
 
 

Vanelig bilde:


Musikkvideo bilde:
   

Hva er feil ved bilde:

Jeg så det med en gang.. hehe

Ukas bilder!

Bilde:


Hannah Montana bilde:


Med fans:
        

Personelige bilder:
   
sies å være miley, men jeg synes ikke det ligner jeg da...
        


Med Liam


Med en annen kjendis:


Redigert bilde:


Fotoshoot bilde:


Konsert bilde


Barnebilde:


Iconer:
         

Layouts/blends:
  

Noe Miley har sakt/skrevet:

Mileys siste tweet :(
Blader:
 
 

Favoritt bilde:


Søtt bilde:


Merkelige bilde:

skulle tatt seg ut...

Svart hvit bilde:


Fargerikt bilde:


Gamleste bilde i bildemappa mi:


Nyeste bilde i bilde mappa mi:


Flere bilder i et bilde:


Produkt:
    

Fra walmartBra bilde:

Bra bilde:


Film bilde:
 


Vanelig bilde:


VS:

Ligner på hverandre, hvem er best?

Ukas bilder!

Tar ukas bilder nå jeg, hehe!
Bilde:


Hannah Montana bilde:


Med fans:
  
 
       

Personelige bilder:
         

Redigert bilde:


Fotoshoot bilder:
    

konsert bilde:


Barne bilder:
  
 

Iconer:
   

Blader:
   
I bop og picture stars følger det med mc plakater!

Favoritt bilde:


Søte bilde:


Merkelige bilde:


Svart hvit bilde:


Fargerikt bilde:


Gamleste bilde i bildemappa mi:


Nyeste:


Flere bilder i et bilde:


Produkt:
           
Fra walmart

Film bilde:
 

Forandring:
 

Vanelig bilde:


paparatzzi bilde:


VS:

Hvem passer den best?

Ukas bilder!

Bilde:


Hannah Montana bilde:


Med fans:


Personelig bilde:


Redigert bilde:


Fotoshoot bilde:


Konsert bilde:


Noe Miley har sakt/skrevet/sunget:


Barnebilde:


Iconer:
                   

Layout/blend:


Favoritt bilde:
 

Søte bilde:


Merkelig bilde:


Svart hvit bilde:


Fargerikt bilde:


Gamleste bilde i bildemappa mi:


Nyeste bilde i bildemapppa mi:


Flere bilder i et bilde:


Blader:
 
  

Fotobox bilde(r):
  
  

Produkt:
  

Fra walmart

Film bilde:
 

Miley på en plakat:


Vanelig bilde:
 

VS

vs

Hvem av "vink" bildene var best?

Ukas bilder!

Tar ukas bilder nå jeg! dette er innlegg nr 1000, husk å sjekk andre innlegg!
Bilde:


HM bilde:


Med en fan:
     

Personelig bilde:


Redigert bilde:


Fotoshoot bilde:


Konsert bilde:


Noe Miley har sakt/skrevet:


Iconer:
 

Layouts/blend:
    

Favoritt bilde:


Søte bilde:


Rart bilde:


Svart hvit bilde:


Nyeste bilde i bildemappa mi:


Gamleste bilde i bildemappa mi:


Flere bilder i et bilde:


Produkt:

HM fire cd'en!


Can't Be Tamed mini DVD?

Film bilde:


Sjokk bilde:

OMG!

Plakat bilde:
 

Vanelig bilde:
  

VS:
 
VS

Lyst eller mørkere?

Ukas bilder!

Forige ukas bilder!
Bilde:


Hannah montana bilder:


Med en fan:


Personelig:


Redigert bilde:


Fotoshoot bilde:


Konsert bilde(r):
 

Noe Miley har sakt/skrevet:


Iconer:
                         

Blend/layouts:
  

Favoritt bilde:


Søtt bilde:


Trist bilde:


Svart hvit bilde:


Rart bilde:


Nyeste bilde i bildemappa mi:


Gamleste i bildemappa mi:


Blad:
   

Flere i et bilde:


Produkt:


Lagrer du bildene?

Ukas bilder!

Tar ukas bilder jeg (a)
Bilde:


Hannah bilde(r):
 
         

Med en fan:


Personelig bilde:


Redigert bilde:


Fotoshoot:


Konsert bilde:


Noe Miley har sakt/skrevet:

Fra facebook:)

Iconer:
           

Layout/blend:
   

Favoritt bilde:


Søtt bilde:


Rart bilde:
 
Søte å da!

Nyeste bilde fra bildemappa mi:


Gamleste bilde fra bildemappa mi:


Blad:
 

Forandring?


Vanelig bilde(r):
 
 
 

Ikke glem til uka:


Tror du dette er Miley:


Har litt fritids noen ganger når jeg legger ut bilder her x)
Hva synes du om at jeg legger ut et sånt innlegg som dette?

Ukas bilder!

Haha, glemte dette innlegget helt. Kom på det ;)

Bilde:


Hannah Montana bilde:


Med en fan:


Personelige bilder:


Redigert bilde:


Fotoshoot:

Konsert:Iconer:
                   

Blend:
Ikkenoe denne uka..

Søtt bilde:


Rart bilde(r):
 

Favoritt bilde(r):
  

Blad:
 


Blad sider:
     

Forandring?


Vanelige bilde(r):
  

Hva mangler?

Tehe....

Ukas bilder!

Bilde:


Hannah montana bilde:
 

Med en fan:


Personelig bilde:


Redigert bilde:


Fotoshoot:


Konsert bilde:
 

iconer:
          

Layout/Blend:
            

Søtt bilde:


Favoritt bilde:


Blad:
    
 

Vanelig bilde:
 

Hva er redigert?

Ukas bilder!

Bilde:


Hannah Montana bilde:


Redigert bilde:


Med en fan:


Personelige bilde:


Fotoshoot bilde:


Konsert bilde:


Barnebilde:


Noe Miley har sunget/sakt:


Iconer:
         

Blend/Layout:
  
 
   
Musikkvideo bilder:
    


Favoritt bilde:


Blader:

Plakat:Plakat:plakat:plakater:
    

Produkter:
 

Søteste bilde:


Vanelig bilde:


VS:

Hvem kler kjolen best?

Ukas bilder!

Nå kommer ukas bilder, designet får jeg fortsette med i morgen!
Bilde:


Hannah Montana bilde:


Redigert bilde:


Med en fan:


Fotoshoot bilde:


Noe Miley har sakt:

7 things

Iconer:
               

Layouts/Blends:

        

Favoritt bilde:


Blader:
   
Disse er laget selv, ikke av meg da

Paparatzzi bilde:
 
Bilder fra feiringa av at Dolly har vært i bransjen i 25 år

Forandring:

Ser du det?

Vanelig bilde:


VS:

Hvem kler buksa best?

Ukas bilder!

Til uka, så blir det litt mindre blogging, jeg må bare si det, skjer så mye, det er jo 17. mai, også har jeg matte tentamen på onsdag og engelsk framføing på fredag... jeg gleder meg allerede, men, jeg skal prøve å få inn ett innlegg hver da, minst!
Bilde:


Redigert bilde:


Med en fan:


Personelig bilde:


Fotoshoot bilde:
   

Noe Miley har sakt:

TRUE

Iconer:
                  

Layouts:
    

Blader:
  

I Can't Be Tamed bilder:
 
  

Vanelig bilde:


Video:
   

VS:

Hvem kledde jakka?

Ukas bilder + NY HEADER - igjen

Tar ukas bilder nå, skal snart i bursdag og litt sån, så da blir det flere innlegg i morgen.
Bilde(r):
      
Bilder fra Miley's nye video på youtube

Hannah Montana bilde:


Personelige bilder:


Med en fan:


Twitter bilde:

Fra Emily sin twitter, tærna til Miley og Emily

Fotoshoot bilde:
 

 
Redigert bilde:


Iconer:
       

Layouts/blends:
      

Blader:
    
Innhold i dette bladet over:
 

Produkt:
 

Inspillings bilder:
        

Vanelig bilde:

Aww!

Video:

Miley er på første plass på topp ti online på MTV! WOH!

VS:

Hvem kler toppen best? Miley eller Paris?

Header:

Vil ha denne for en stund :)

Hva synes du?
Muzikkjuliie

Muzikkjuliie

15, Oslo

Tusen takk for at du gidder ta deg tid til å komme innom min blogg, jeg blogger om mitt forbilde, Miley Cyrus! Jeg er her for MileyFans, IKKE for Miley hatere! Bare så det er sakt;) Jeg kommenterer alltid tilbake, men ikke reklamer, det er det INGEN som liker! ;)

Miley fans er her nå


Twitter:https://twitter.com/norwaymiley


LIBERTY WALK:I CANT BE TAMED MUSIKKVIDEO:


MILEY SIN RAPP:


I CAN'T BE TAMED


NYESTE VIDEO PÅ MILEY'S YOUTUBE:


NYESTE VIDEOEN:

LAGT INN:15.6.10
INNLEGG: I CAN'T BE TAMED KARAOKE!

Kategorier

Arkiv

hits